REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „OLSZTYN 100 LAT TEMU”

UCZESTNICY:
– uczniowie klas IV-VI wykonują indywidualnie plakat związany z tematyką konkursu
na brystolu min. A2 – 420X594 cm. lub większy
– uczniowie klas VII- IIIG- wykonują filmik związany z tematyką konkursu
(czas nagrania nie może przekroczyć 5 min. Praca w grupach 2-4 osobowych)

CELE KONKURSU:
– zainteresowanie uczniów historią miasta Olsztyna
– przybliżenie historii regionu- małej ojczyzny
– uświadomienie uczniom roli jaką odgrywał Olsztyn 100 lat temu
– doskonalenie umiejętności pracy z różnorodnym tekstem źródłowym
– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi: plakat, wywiady, reportaże, prezentacje multimedialne.

Termin oddania prac upływa: 05.11.2018 (poniedziałek)

Ogłoszenie wyników konkursu podczas wieczornicy zorganizowanej z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski (9.11.2018)
Laureatom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, drobne upominki.
Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre z historii zgodnie z PZO.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca- P. w-ce Dyrektor Aneta Wacikowska
Członkowie: Ewa Wrońska, Irena Dusza, Karolina Cybruch-Dembicka

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie
Organizatorzy:
Irena Dusza i Karolina Cybruch-Dembicka

P.S. W razie pytań i niejasności prosimy kontaktować się z organizatorkami.

Może Ci się również spodoba

Skip to content