Terminy zebrań

 

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

15 – 22 września 2002 r.

3 – 5 listopada 2020 r.

15 – 17 grudnia 2020 r. (informacja o przewidywanej ocenie z zachowania i ocenach z przedmiotów)

20 – 22 stycznia 2021 r.

24 – 26 marca 2021 r.

11 – 14 maja 2021 r. (informacja o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania)

Skip to content