Pedagog

Pedagog: Anna Koziorowska                                         

tel. 895271565 wew. 29

pokój nr 6 (parter)

Godziny pracy:                                                                

poniedziałek: 08:00 – 13:00

wtorek: 11:00 – 16:00

środa:  10:00 -14:00

czwartek: 10:30 – 14:30

piątek: 8:00 – 12:00

Pedagog specjalny: Agnieszka Czaplicka

tel. 895271565 wew. 29

pokój nr 6 (parter)

Godziny pracy:

poniedziałek: 12:00 – 14:30

wtorek: 08:00 – 10:30

środa:  12:00 – 15:00

czwartek: 08:30 – 10:30

piątek: 10:00 – 13:00

 

Zadania Pedagoga

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  5. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
  6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
  7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Skip to content