Laboratoria przyszłości

 

Logo Laboratoria PrzyszłościO programie:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości  to  Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

 

Otrzymane wsparcie finansowe w kwocie 150 000,00 zł

 

W programie Laboratoria Przyszłości został zakupiony sprzęt:

1. Pomoce dydaktyczne do pracowni techniki, urządzenia do druku 3D oraz zajęć techniczno – sieciowych

–  zestaw do druku 3D z monitorem interaktywnym i akcesoriami
– zestawy mikrokontrolerów wraz ze stacją lutowniczą
– zestawy narzędzi ręcznych do obróbki drewna i metali
– zestawy CoolTool do zajęć mechanicznej obróbki drewna i metalu

2. Pomoce dydaktyczne do zajęć interaktywne

– Zestawy Gogli VR wraz z centrum zarządzania oraz treściami do realizacji zajęć oraz akcesoriami

3. Pomoce dydaktyczne do zajęć z zakresu audio/video

– konsola/ mikser dźwięku
– głośniki przenośne
– zestawy mikrofonów wraz z akcesoriami
– kamera cyfrowa

4. Wirtualne laboratorium chemiczne „Empiriusz”

 

Sprzęt będzie użytkowany na zajęciach geografia, chemia, technika, muzyka, zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań

 

Skip to content