O szkole

Nasza szkoła mieści się w budynku usytuowanym niedaleko lasów i jeziora. Jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom. W szkole pracuje doświadczona kadra pedagogiczna.

Na I piętrze znajdują się sale lekcyjne dla dzieci z klas I – III, oddział przedszkolny, główna świetlica oraz sala konferencyjna ze sceną.  Sale lekcyjne dla uczniów z klas IV – VI zajmują parter i II piętro. Szkoła posiada pracownię komputerową wyposażoną w szybkie łącze internetowe, nowoczesną pracownię języka angielskiego – laboratorium językowe, a w szkolnej bibliotece znajduje się centrum multimedialne.

Jesteśmy „Cyfrową Szkołą”. Do użytku uczniów jest 60 laptopów, każda sala lekcyjna wyposażona jest w projektor multimedialny, w większości klas, w tym we wszystkich pracowniach klas IV – VI, znajdują się tablice interaktywne.Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalają w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami, a także realizować projekty edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne i twórcze uczniów. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Dzieci z oddziału przedszkolnego korzystają z zajęć rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji przy ulicy Siewnej  (zajęcia na basenie oraz zajęcia psychologiczno – pedagogiczne ze specjalistą). Zerówkowicze oraz uczniowie z klas I – III mogą korzystać z sali zabaw, wyposażonej w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych. Dzieci z klasy drugiej raz w tygodniu korzystają z basenu w Ośrodku Rehabilitacji przy ulicy Siewnej.

Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zarówno bezpłatnych, jak i odpłatnych, m.in.: koło plastyczne, piłka nożna, koło dziennikarskie, zespół wokalno – instrumentalny, chór, zespół tańca ludowego „Kłobuczki”, koło języka angielskiego, zajęcia komputerowe z Baltie, mały teatrzyk, eksperymenty, rękodzieło, koło historyczne, koło matematyczne, język francuski, taekwondo, gimnastyka korekcyjna, mini- tenis z elementami korektywy, balet, szachy.

Realizujemy projekty unijne, głównie dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

Raz w miesiącu uczniowie klas IV – VI udają się na koncerty do Filharmonii, a dla uczniów z klas I – III  koncerty organizowane są w szkole przez agencję artystyczną. Dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, mogą korzystać z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy.

Nasi uczniowie biorą co roku udział w wielu  konkursach, olimpiadach i akcjach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, np.: konkurs matematyczny Kangur, konkursy przedmiotowe (w tym organizowane przez Kuratorium Oświaty), zawody sportowe (zobacz: Osiągnięcia).

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową: dużą salę gimnastyczną oraz salkę gimnastyczną do gimnastyki korekcyjnej. Specjalnie z myślą o najmłodszych uczniach z klas I – III, zwłaszcza sześciolatkach oraz dzieciach z zerówki, została utworzona  sala zabaw, wyposażona w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych, m.in. w: tuby, klocki piankowe, tunele, ścianki wspinaczkowe, materace, maty, pagórki, drabinki, szczudła, piłki, drążki. Posiadamy nowoczesny kompleks boisk sportowych, w skład którego wchodzą: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, kort do tenisa ziemnego, stoły do tenisa stołowego. Zimą, przy sprzyjającej pogodzie, robione jest dla uczniów lodowisko. Na boisku szkolnym znajduje się nowy plac zabaw. 

Zobacz film o naszej bazie sportowej (autotem filmu jest Pan Piotr Tyszkiewicz). 

Prężnie rozwija się w naszej szkole sport, o czym świadczą zdobywane przez naszych uczniów wysokie miejsca w zawodach sportowych. Klasy I i II biorą udział w projekcie „Mały Mistrz”, klasy VI – w projekcie „Multisport”. Dla chętnych dzieci szkoła zapewnia uczestnictwo w specjalnym programie szkoleniowym z zakresu piłki nożnej „Mamy talenty”.

Dzieci mogą korzystać z dwudaniowych obiadów, wydawanych w szkolnej stołówce. Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły (również zerówka), objęte są programem „Szklanka mleka”, a  uczniowie z klas I – III programem „Owoce w szkole”. Realizujemy kampanię promocyjno – informacyjną „Mam kota na punkcie mleka”. W szkole znajduje się sklepik.

W szkole działa świetlica szkolna. Oprócz opieki nad dziećmi oferuje zajęcia ruchowe i plastyczne, a także pomoc w odrabianu prac domowych. Sprawnie działa w szkole samorząd szkolny, m.in. organizując wiele imprez kulturalnych, a także rozrywkowych, takich jak: Andrzejki, Walentynki, Dzień Chłopca, szkolne dyskoteki. W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki.

Uzyskane nagrody i certyfikaty:

Certyfikat szkoły realizującej ogólnopolski projekt „Mały Mistrz” (2016)

Certyfikat „Tu się czyta – miejsce przyjazne czytaniu” (2015)

Certyfikat „Szkoła w ruchu” (2014)

„Lider Bezpieczeństwa” (2012)

Certyfiakt udziału w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku” (2012)

Certyfikat „Zielona Flaga” (2011)

Certyfikat „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej” (2010)

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” (2005)

Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Dzieciom” (2005)

„Przyjaciel Ziemi” (2002 – 2011)

W okresie ferii zimowych oraz wakacji w szkole organizowane są zajęcia rekreacyjno – sportowe, w ramach których dzieci, pod opieką nauczyciela, mogą skorzystać z szerokiej bazy szkoły, z organizowanych przez nauczycieli wyjść na basen, strzelnicę, spacerów i wycieczek.

Do tradycji szkoły należy Festyn Szkolny „Bezpieczni – Ja, Ty, My”, organizowany rokrocznie w maju lub czerwcu. Biorą w nim udział nie tylko nasi uczniowie i ich rodzice, lecz także wszyscy mieszkańcy Dajtek. Od kilki lat organizowane jest także w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, spotkanie „Betlejem jest  wśród nas”.

Skip to content