Prawo i dokumenty

Statut jest najważniejszym aktem prawa wewnętrznego, reguluje wszystkie obszary placówki i dotyczy jej organizacji i funkcjonowania. Statut szkoły określa m.in.: cele i zadania pracy dydaktyczno – wychowawczej, poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli, a także prawa i obowiązki ucznia.

Statut

zmiany w statucie od 1 września 2018


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Podanie o_duplikat_legitymacji_szkolnej word

Wniosek o duplikat Olsztyńskiej Karty Ucznia

Karta zgłoszenia do świetlicy_2021_2022

Karta zgłoszenia do świetlicy 2022_2023

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Podanie_o wystawienie duplikatu_karty_rowerowej

 

Skip to content