Archiwum

SP18.260.5.2021 Postępowanie Z9/58769.
Dostawa pieczywa, warzyw i owoców,  do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

 

SP18.260.4.2021 Postępowanie Z4/58769.
Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa, wędlin, drobiu oraz produktów garmażeryjnych do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

Kwota na sfinansowanie zamówienia SP18.260.4.2021

Informacja o złożonych ofertach SP18.260.4.2021

Informacja o unieważnieniu SP18.260.4.2021

Informacja o wynikach SP18.260.4.2020

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Przetarg nr SP18.260.2.2021

Przetarg Nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych, pieczywa, warzyw i owoców, mrożonek, nabiału, mięsa i wędlin oraz drobiu do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Kwota na sfinansowanie zamówienia SP18.260.2.2021

Informacja o złożonych ofertach SP18.260.2.2021

Informacja o wynikach SP18.260.2.2021


Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – SP18.230.5.2020 

 

Sp18_zał 1-3 do zapytania ofertowego na ppk_2020

Zapytanie ofertowe PPK

Wyniik wyboru PPK


Ogłoszenie nr 759941-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 230.4.2020

Załączniki do SIWZ 230.4.2020

Informacja o wyniku przetargu 230.4.2020


Ogłoszenie nr 260.3.2020 z dnia 2020-06-19 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. „ORŁA BIAŁEGO” W OLSZTYNIE, NA WYMIANĘ DWÓCH OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ SP18 W OLSZTYNIE – zamówienie publiczne poniżej 30000 euro.


Ogłoszenie nr 500290-N-2020 z dnia 2020-01-03 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: dostawa mięsa i produktów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy.

Szczegóły poniżej:


Ogłoszenie nr 627070-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy.

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie 230.17.2019

SIWZ 230.17.2019

Załączniki 230.17.2019

Wyniki sp18.230.17.2019

Unieważnienie-SP18.230.17.2019


Ogłoszenie nr 578845-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie 230.15.2019

SIWZ 230.15.2019

załączniki 230.15.2019

Wynik:

SP18.230.15.2019


Ogłoszenie nr 653052-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego

w Olsztynie przy ul. Żytniej 71

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie nr 653052-N-2018

SIWZ 230.18.2018

załączniki 230.18.2018

Wynik:

Informacje o wynikach przetargu 2018022


Plan zamówień publicznych na rok 2018


Ogłoszenie nr 597734-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu 230.13.2018

SIWZ 230.13.2018

Załączniki 230.13.2018

Wynik:

Informacje o wynikach przetargu z dnia 01.08.2018 r.


Ogłoszenie nr 623732-N-2017 z dnia 2017-11-29 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie:

Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Szczegóły poniżej:

ogloszenie_230.10.2017.pdf

siwz_230.10.2017.pdf

zalaczniki_230.10.2017.zip

Informacja po otwarciu ofert:

Informacja_po_otwarciu_ofert-art.86_PZP.pdf

Wyniki przetargu:

Informacja_o_wynikach_przetargu_20.12.2017.pdf

Skip to content