Dyrekcja

DyrektorMarzenna Życzko. Obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie pełni od 1 lipca 2007 r. Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej  w Olsztynie. Nauczycielka dyplomowana. Organizatorka konferencji i szkoleń dla nauczycieli (m.in. „Przetwarzanie słuchowe w edukacji dziecka”,  „Słuchowo-ruchowo-umysłowa gimnastyka dla każdego smyka”) oraz wielu imprez dla środowiska lokalnego i miasta Olsztyna. Autorka projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej („Zainspiruj umysł”, „Cyfrowe nauczanie”, dwukrotnie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Erasmus+). W 2015 r. odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Telefon: 895271565

Pokój nr 2, parter (zapraszamy do wejścia przez sekretariat).

Dyrektor przyjmuje rodziców i  interesantów w poniedziałki w godz. 15.00 – 16.00.

WicedyrektorAleksandra Okońska. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Magister nauczania początkowego, studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki. Nauczycielka dyplomowana, uczy w klasach I – III, rewalidatorka.

Telefon: 895271565 wew. 23

Przyjmuje rodziców i interesantów we wtorki w godz. 14.00 – 15.00.

Pokój nr 4, parter (zapraszamy do wejścia przez sekretariat).

Wicedyrektor – Anna Kanterewicz – Karapyta. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Magister wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiki. Nauczycielka dyplomowana. Rewalidatorka.

Telefon: 895271565 wew. 26

Pokój nr 201 (II piętro).

Skip to content