Instytucje pozaszkolne

Ważne telefony:

 1. Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku, 895276845 – całodobowo.
 2. 2. Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, 895210453 – w godzinach 7.30 – 15.00.
 3. Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej MOPS Olsztyn, 895359044 – w godzinach 7.30 – 15.00.
 4. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna, 895214900 – w godzinach 7.30 – 15.00.

Pomoc społeczna w Olsztynie:

 1. Punkt Pomocy Społecznej nr 1, ul. Wojska Polskiego 8, 895210447, 895210455.
 2. Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul. Kajki 6, 895210480, 895353245.
 3. Punkt Pomocy Społecznej nr 3, al. Przyjaciół 40, 895352108.
 4. Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul. Mochnackiego 37, 895349096.
 5. Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul. Żołnierska 47, 895210439.
 6. Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul. Świtycz-Widackiej 3/112, 895210459.
 7. Punkt Pomocy Społecznej nr 7, ul. Świtezianki 4a, 895210444.
 8. Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul. Wańkowicza 5, 895441141.
 9. Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul. Żytnia 71, 895278850.
 10. Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul. Knosały 3/5, 895210401.
 11. Punkt Pomocy Społecznej nr 11, ul. Świtycz – Widackiej 3/112, 895416771.
 12. Punkt Pomocy Społecznej nr 12, ul. Partyzantów 3, 895218618.

Ośrodki Wsparcia:

 1. OW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Świtezianki 4, 895210443.
 2. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji, ul. Żołnierska 27, 895330532.
 3. OW dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, ul. Jagiełły 5, 895236177.
 4. OW dla Dzieci i Młodzieży, ul. Rzepakowa 12, 895210454.
 5. OW dla dzieci i Młodzieży, ul. Wiecherta 23A, 895419058.
 6. OW i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, ul. Wańkowicza 3, 895441155.

Placówki Interwencyjne:

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Olsztyn, prowadzony przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Stokrotka”, ul. Puszkina 13, 895357115.
 2. SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Bałtycka 37, 895275711.
 3. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, al. Wojska Polskiego 8, 895357778.
 4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS, ul. Grunwaldzka 45, 895236402.

Świetlice Terapeutyczne:

 1. ŚT nr 1, ul. Niedziałkowskiego 21/2, 895357500.
 2. ŚW nr 2, ul. Jarocka 65, 895419407.

Ośrodki i placówki szkolno – wychowawcze:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, al. Piłsudskiego 42, 895335280.
 2. Zespół Placówek Edukacyjnych, ul. Turowskiego 1, 985389250.
 3. Pogotowie Opiekuńcze, ul. Pstrowskiego 5A, 895279012.

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne:

 1. PPP nr 1, ul. Turowskiego 3, 895272003.
 2. PPP nr 3, ul. Kopernika 45, 895272347.

Inne instytucje i placówki służące pomocą i wsparciem na terenie Olsztyna:

 1. Miejski Zespół Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Prosta 3A, 895352559.
 2. Miejski Urząd Pracy, al. Piłsudskiego 64b, 895372800.
 3. Centrum Integracji Społecznej, al. Wojska Polskiego 33, 895348035.
 4. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 2, 895332169.
 5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Kopernika 46, 895349151.
 6. Warmińsko – mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Al. Piłsudskiego 7/9 pok. 14, 895232214, 895351550.
 7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Krasickiego 6, 895412267.

Organizacje pozarządowe:

 1. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Strzał w 10”, al. Piłsudskiego 56A, 895235293.
 2. Stowarzyszenie „Bądź dobrej myśli” – wspiera rodziny chorych na zaburzenia urojeniowe, ul. Wyszyńskiego 8 lok. 56, 660141742, 503765907.
 3. Stowarzyszenie „Jestem Pomagam”, ul. Kołobrzeska 14/25, 604224053, 502133432.
 4. CARITAS, ul. Grunwaldzka 45, 895236402.
 5. Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym „Stokrotka”, ul. Puszkina 13, 895357115.
 6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs”, ul. Kopernika 45, 895273344.
 7. „Amazonki”, al. Wojska Polskiego 37, 895398289.
 8. Olsztyński Telefon Zaufania – całodobowy – 8919288.
 9. MONAR, al. Wojska Polskiego 8A/3, 895272209.
 10. Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. św. Brata Alberta, al. Piłsudskiego 42, 895339169.
 11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA, ul. Niepodległości 85, 895349955.
 12. Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja”, ul. Warmińska 13, 663470960.
Skip to content