Zamówienia publiczne

 Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – SP18.230.5.2020 

Sp18_zał 1-3 do zapytania ofertowego na ppk_2020

Zapytanie ofertowe PPK

Wyniik wyboru PPK

 


 

Ogłoszenie nr 759941-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 230.4.2020

Załączniki do SIWZ 230.4.2020

Informacja o wyniku przetargu 230.4.2020

Skip to content