Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

WRZESIEŃ

01.09.2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas I

15 – 22. 09.2020 r. – zebrania z rodzicami

PAŹDZIERNIK

14.01.2020 r. – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęcia opiekuńcze

LISTOPAD

02.11.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

3 – 5.11.2020 r. – zebrania z rodzicami

11.11.2020 r. – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

GRUDZIEŃ

15 – 17.12.2020 r. – zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanej ocenie z zachowania i ocenach z przedmiotów

22.12.2020 r. – Wigilie klasowe

23 – 31.12.2020 r. oraz 01.01.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

STYCZEŃ

01.01.2021 r. – Nowy Rok – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

06.01.2021 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14.01.2021 r. – ostateczne wystawienie ocen okresowych z przedmiotów i zachowania

19.01.2021 r. – rada klasyfikacyjna

20 – 22.01.2021 r. – zebrania z rodzicami – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

25.01. – 05.02.2021 r. – ferie zimowe

LUTY

11.02.2021 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły

MARZEC

06.03.2021 r. – Dzień Otwarty w godz. 10.30 – 12.30

24 – 16.03.2021 r. – zebrania z rodzicami

KWIECIEŃ

01 – 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

MAJ

03.05.2021 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

11 – 14.05.2021 r. – zebrania z rodzicami

20.05.2021 r. – Święto Szkoły – prezentacja multimedialna

25 – 27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty

CZERWIEC

01.06.2021 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły

03.06.2021 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

04.06.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

17.06.2021 r. – ostateczne wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

22.06.2021 r. – rada klasyfikacyjna

23.06.2021 r. – uroczyste zakończenie edukacji w klasach VIII – część artystyczna, apel

25.06.2021 r. – zakończenie roku szkolnego

 

Skip to content