Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

WRZESIEŃ

01.09.2022 r. – rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas I

06 – 07.09.2022 r. – zebrania z rodzicami

13.09.2022 r. – posiedzenie Rady Pedagogicznej

16.09 2022 r. godz. 18.00 sala konferencyjna – spotkanie Rady Rodziców

22.09.2022 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z p. Dyrektor

do 23.09.2022 r. – spotkania zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

PAŹDZIERNIK

14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęcia opiekuńcze dla klas 1 – 3

18.10.2022 r. – Rada Pedagogiczna

31.10.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

LISTOPAD

01.11.2022 r. – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

08 – 09.11.2022 r. – zebrania z rodzicami

11.11.2022 r. – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

15 lub 22.11.2022 r. – Rada Pedagogiczna

GRUDZIEŃ

05 – 07.12.2022 r. – próbny egzamin ósmoklasisty

06.12.2022 r. – spotkanie wychowawców klas ze specjalistami i Dyrektorem

13 – 14.12.2022 r. – zebrania z rodzicami

22.12.2022 r. – Wigilie klasowe

23 – 31.12.2022 r. – zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

27 – 30.12.2022 r. – spotkania specjalistów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

STYCZEŃ

06.01.2023 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

13.01.2023 r. – ostateczne wystawienie ocen okresowych z przedmiotów i zachowania

do 16.01.2023 r. – złożenie przez nauczycieli wszelkich sprawozdań

17 – 19.01.2023 r. – kontrola dziennika Librus

17.01.2023 r. – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna

18 – 19.01.2023 r. – zebrania z rodzicami – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

23.01.2023 – 05.02.2023 r. – ferie zimowe

LUTY

19.02.2023 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z p. Dyrektor

14.02.2023 r. – Rada Pedagogiczna

MARZEC

04 lub 11.03.2023 r. – Dzień Otwarty godz. 10.30 – 12.30

21 – 22.03.2023 r. – zebrania z rodzicami

28.03.2023 r. lub 04.04.2023 r. – Rada Pedagogiczna

KWIECIEŃ

28.03.2023 r. lub 04.04.2023 r. – Rada Pedagogiczna

06 – 11.04.2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna

18 lub 25.04.2023 r. – Rada Pedagogiczna

MAJ

01.05.2023 r. – Międzynarodowe Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i opiekuńczych

02.05.2023 r. – Święto Flagi – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęcia opiekuńcze dla klas 1 – 3

03.05.2023 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

04.05.2023 r. – spotkanie wychowawców klas ze specjalistami i dyrektorem – omówienie proponowanych ocen z przedmiotów i zachowania

09.05.2023 r. – Rada Pedagogiczna

10 – 11.05.2023 r. – zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

19.05.2023 r. – Święto Szkoły – prezentacja multimedialna

23 – 25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty (dla klas 1 – 7 są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

do 26.05.2023 r. – spotkania zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej

CZERWIEC

01.06.2023 r. – Dzień Dziecka, Dzień sportu (klasy 1-8)

02.06.2023 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z p. Dyrektor,

08.06.2022 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych

09.06.2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

16.06.2023 r. – złożenie przez nauczycieli wszelkich sprawozdań

15.06.2023 r. – ostateczne wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

20.06.2023 r. – Rada klasyfikacyjna

22.06.2023 r. – uroczyste zakończenie edukacji w klasach ósmych – część artystyczna, apel

23.06.2023 r. – zakończenie roku szkolnego

27.06.2023 r.- Rada podsumowująca rok szkolny 2022/2023

 

Skip to content