Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

WRZESIEŃ

01.09.2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas I

03 – 06.09.2021 r. – zebrania z rodzicami

16.09 2021 r. – spotkanie Rady Rodziców

22.09.2021 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z p. Dyrektor

PAŹDZIERNIK

14.10.2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zajęcia opiekuńcze

LISTOPAD

01.11.2021 r. – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

08 – 09.11.2021 r. – zebrania z rodzicami

11.11.2021 r. – Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12.11.2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

GRUDZIEŃ

14 – 15.12.2021 r. – zebrania z rodzicami

22.12.2021 r. – Wigilie klasowe

23 – 31.12.2021 r. – zimowa przerwa świąteczna dla uczniów

STYCZEŃ

06.01.2022 r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14.01.2022 r. – ostateczne wystawienie ocen okresowych z przedmiotów i zachowania

18.01.2022 r. – Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna

18, 19, 20.01.2022 r. – próbny egzamin ósmoklasisty

19 – 20.01.2022 r. – zebrania z rodzicami – podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

24.01.2022 – 06.02.2022 r. – ferie zimowe

LUTY

10.02.2022 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z p. Dyrektor

MARZEC

05.03.2022 r. – Dzień Otwarty godz. 10.30 – 12.30

22 – 23.03.2022 r. – zebrania z rodzicami

KWIECIEŃ

14 – 19.04.2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

MAJ

02.05.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03.05.2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

11 – 12.05.2022 r. – zebrania z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

24 – 26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty (dla klas 1 – 7 są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

CZERWIEC

01.06.2022 r. – spotkanie Samorządu Uczniowskiego z p. Dyrektor,

01.06.2022 r. – Dzień Sportu dla klas 1 – 4

02.06.2022 r. – Dzień Sportu dla klas 5 – 8

15.06.2021 r. – ostateczne wystawienie ocen z przedmiotów i zachowania

16.06.2022 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

17.06.2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21.06.2022 r. – Rada klasyfikacyjna

23.06.2022 r. – uroczyste zakończenie edukacji w klasach ósmych – część artystyczna, apel

24.06.2022 r. – zakończenie roku szkolnego

 

Skip to content