SPPS

SPPS, czyli Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej to metoda wsparcia

dla dzieci mających problemy wynikające z zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD).

CAPD co to takiego? 

To nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym nie wynikające

z zaburzeń poznawczych i językowych.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale mogą być zespołem objawów, które wynikają z różnego typu zaburzeń
w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowego słuchu obwodowego.

Osoby z CAPD nie mają problemów ze słuchem (na poziomie ucha), tylko problemy w prawidłowej „obróbce, czy też interpretacji dźwięków(na poziomie nerwu słuchowego i mózgu), które ich ucho odbiera prawidłowo.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu informacji słuchowej mają słuch prawidłowy i inteligencję, jednakże obserwuje się, że:

 

 

  1. Mają problem ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem informacji przekazywanych ustnie,
  2. Mają problem z wykonywaniem wielostopniowych poleceń,
  3. Potrzebują więcej czasu na przetwarzanie usłyszanych informacji,
  4. Mogą mieć niższe osiągnięcia w nauce,
  5. Mogą mieć trudności językowe, artykulacyjne, uboższy zasób słownictwa,
  6. Mogą mieć trudności w czytaniu, pisaniu, nauką języków obcych, zapamiętywaniem krótkich tekstów, wierszyków, sekwencji.

Narzędzie do badania zaburzeń przetwarzania słuchowego w naszej szkole 

Platforma Badań Zmysłów to najnowsze urządzenie służące

do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu, wzroku oraz

rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci i młodzieży.

Zajęcia o charakterze terapeutycznym  zaburzeń przetwarzania słuchowego w szkole (SPPS)

SPPS to:

  1. Terapia muzyką, która stymuluje szlaki nerwowe prowadzące do mózgu- zwłaszcza obszary zajmujące się językiem,
  2. Relaksacja,
  3. Gry psychologiczne.

Program poprawia koncentrację, słyszenie i rozumienie języka, gdyż podnosi sprawność umiejętności służących uczeniu się. Obserwuje się także poprawę w zakresie czytania i pisania u dzieci, gdyż doskonali się umiejętność analizy struktury dźwiękowej słów.

Skip to content