Lekki tornister

Rodzicu, zanim kupisz dziecku tornister przeczytaj!

 • Co drugi

Uczeń w wieku 6-9 lat nosi tornister, którego waga przekracza 10% masy ciała dziecka;

 • 1 kg

Średnio ponad tyle zbędnych rzeczy znajduje się w tornistrze ucznia szkoły podstawowej;

 • 1,94 kg

Tyle ważył najcięższy PUSTY plecak;

 • 77%

Zawartości tornistra stanowiły przedmioty zbędne u jednego badanego trzecioklasisty;

 • Nawet 6- 7 kg

Waży plecak dziecka objętego edukacją wczesnoszkolną!

 • Cięższe plecaki

Mają dziewczynki niż chłopcy;

 

Zgod­nie z zale­ce­niami Głów­nego Inspek­tora Sani­tar­nego, waga tor­ni­stra nie powinna prze­kra­czać 10–15 % masy ciała dziecka.

10 przykazań Lekkiego Tornistra

Rodzicu !

 1. Podczas zakupu tornistra zwróć uwagę na rodzaj materiału, z którego został wykonany, a także czy posiada on specjalnie wyprofilowany tył. Szelki plecaka powinny być szerokie, regulowane oraz umożliwiać Twojemu dziecku swobodne wkładanie i zdejmowanie ciężaru. Pamiętaj, by waga pustego tornistra nie przekraczała 1 kg.

 2. Zrezygnuj z plecaka na kółkach. Mimo że jego zakup może wydawać się dobrym pomysłem, dziecku trudno będzie nosić tornister na schodach i podczas złej pogody. Poza tym ciągnięcie plecaka jedną ręką zwiększy ryzyko powstania wad postawy. Nie kupuj także tornistra z metalowym stelażem. Twoje dziecko, oprócz książek, będzie musiało dźwigać dodatkowy ciężar!

 3. Na bieżąco kontroluj, czy ciężar tornistra Twojego dziecka nie przekracza 10% jego masy ciała.

 4. W celu zmniejszenia wagi przedmiotów znajdujących się w plecaku kupuj zeszyty
  w miękkiej okładce o grubości nie większej niż 32 kartki, piórnik z podstawowym wyposażeniem.

 5. Kanapki zapakuj w specjalne woreczki śniadaniowe bądź lekkie pudełko, a picie –
  w plastikową butelkę albo specjalny bidon (zaleca się unikanie ciężkich, metalowych bidonów).
 6. Codziennie wieczorem sprawdź zawartość plecaka swojego dziecka. Wyciągnij niezjedzone kanapki i słodycze, butelki z napojami, kartoniki mleka oraz zbędne podręczniki i zeszyty.

 7. Dopilnuj, by dziecko miało w tornistrze tylko te podręczniki i zeszyty, które będą mu potrzebne danego dnia.

 8. Pomóż dziecku prawidłowo zapakować plecak.

 9. Zwróć dziecku uwagę, by nosiło plecak na obu ramionach.

 10. Dopilnuj, by rzeczy dodatkowe – akcesoria plastyczne, czyste zeszyty, przybory kreślarskie, dodatkowe piórniki, strój na lekcję w-f, zabawki i inne – dziecko zostawiło w miejscu do tego wyznaczonym.

 11. Codziennie dbaj o utrzymanie prawidłowej postawy ciała dziecka. Pamiętaj, że nawyki wypracowane w najmłodszych latach procentują przez całe życie.

Złe nawyki zwią­zane z nosze­niem zbyt wiel­kiego bala­stu na ple­cach oraz utrzy­my­wa­niem nie­pra­wi­dło­wej postawy ciała mogą przy­czy­nić się do bólów krę­go­słupa, zmniej­sze­nia pojem­no­ści płuc i nie­pra­wi­dło­wej sta­tyki ciała, a w efek­cie dopro­wa­dzić do poważ­nych scho­rzeń orto­pe­dycz­nych i neu­ro­lo­gicz­nych.

 

Skip to content