Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Żółty prostokąt, na którym białymi literami napisane jest: Certyfikat, a poniżej czerwonymi: Szkoła Wierna Dziedzictwu. Poniżej umieszczona jest informacja o tym, ze certyfikat otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie oraz podpis Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, a także miejscowość: Olsztyn i rok otrzymania certyfikatu: 2020. Na samym dole widnieje polskie godło, czyli Orzeł Biały i polska flaga.

Skan Certyfikatu Szkoła Wierna Dziedzictwu

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Szkoła otrzymała certyfikat za działania służące:

1. Kształtowaniu tożsamości narodowej, więzi z krajem ojczystym i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
2. Upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju.
3. Rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym.
4. Kształtowaniu tożsamość pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.
5. Wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie „małej ojczyzny”.
6. Wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności do określonego terytorium, miejsca, wspólnoty, kultury.
7. Kształtowaniu umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych.
8. Inspirowaniu uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej – integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska.

Może Ci się również spodoba

Skip to content