Termin odbioru zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty

Przypominamy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru 9 lipca w sekretariacie szkoły. Każdy uczeń otrzyma również 3 kopie zaświadczenia poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. Uczniowie powinni zgłosić się po zaświadczenie osobiście, ponieważ muszą pokwitować jego odbiór.

Może Ci się również spodoba

Skip to content