Spotkanie on-line „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”

Spotkanie „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” zorganizowano w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie i Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Odbyło się 15 lutego i było lekcją profilaktyczną. Miało na celu podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobach ich unikania i przeciwdziałania. Prelekcja on-line policjantki dotyczyła ogólnych zasad bezpieczeństwa ucznia: bezpieczeństwa w drodze do szkoły, podczas zimowych zabaw, bezpieczeństwa i zagrożenia w internecie. Policjantka wyjaśniała, na czym to zagrożenie polega i jak można go uniknąć, kogo należy powiadomić w sytuacjach zagrożenia, jak się zachować w danej sytuacji.
Forma spotkania on-line z innymi szkołami i panią policjant była dla dzieci bardzo interesująca. W spotkaniu brały udział klasy 3a i 3b. Takie samo spotkanie planowane jest również dla pozostałych klas I – III.

Certyfikat „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń”

Może Ci się również spodoba

Skip to content