Termin odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty – przypomnienie

Przypominamy, że uczniowie odbierają zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty w dniu 8 lipca w sekretariacie szkoły – w godzinach pracy sekretariatu, tj, od 7.15 do 15.15. Oprócz oryginału zaświadczenia każdy uczeń otrzyma również 3 kopie zaświadczenia poświadczone za zgodność z oryginałem.

Możesz również polubić…

Skip to content