2014/15

Karta projektu

Szkoła:

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie

Temat projektu/zakres tematyczny:

Od pomysłu do klipu reklamowego-czyli jak powstaje film?

Zespół projektowy:

uczniowie klasy V a-12 osób

Nauczyciel opiekun:

Anna Pochlid

Problemy, które chcemy rozwiązać:

Jak nakręcić klip reklamowy?

Cele projektu.

(czego chcemy się dowiedzieć?

czego chcemy się nauczyć?)

Kryterium dla każdego z celów

( po czym poznamy, że cel został osiągnięty?)

Informacja zwrotna na temat realizacji celów

(wypełniona przez nauczyciela po zakończeniu projektu).

Poznamy naszą nową pasję:

film i jego różne rodzaje.

– znamy historię pierwszych filmów

-wymienimy różne rodzaje filmów

Dowiedziałam się od Was, jak powstały pierwsze filmy, wymieniacie różne  rodzaje filmów

Dowiemy się, jakie są etapy pracy nad filmem.

– wiemy, jak powstaje film

Wymieniacie etapy pracy nad filmem:

-pomysł

-scenariusz

-scenopis

-wybór aktorów

-dobór muzyki, rekwizytów, przygotowanie scenografii i kostiumów

-nagranie

-montaż

-edycja

Napiszemy scenariusz klipu filmowego.

-piszemy sprawnie w Wordzie

-prezentujemy nasze pomysły

Zaplanowaliście , co znajdzie się w klipie filmowym.

Nagramy klip reklamowy.

-wchodzimy w role aktorów, –

-dobieramy kostiumy i rekwizyty

-przygotowujemy scenografię do filmu

-dobieramy muzykę

Nagraliście klip reklamowy i udostępniliście go .

Harmonogram działań.

Zadania/działania

Uczniowie odpowiedzialni

Terminy realizacji

Nazwa narzędzia TIK

(o ile jest stosowane)

Informacja zwrotna o wykonaniu zadania

Z czego jesteśmy zadowoleni? Co zmienimy następnym razem? (wpisują uczniowie po zakończeniu zadań)

Spotkanie organizacyjne.

Rozpoznawanie zainteresowań, hobby, pasji.

Cały zespół

9.09.2014

Wyjaśniacie mi, czym różni się zainteresowanie od hobby a czym jest pasja?

Poznajemy naszą nową pasję-film i jego rodzaje.

Cały zespół

16.09.2014

laptopy,rzutnik

Znacie historię pierwszych filmów, wymieniacie różne rodzaje filmów i podajecie ich przykłady.

Etapy pracy nad filmem.

Cały zespół

23.09.2014

laptopy z dostępem do  Internetu

Wiecie, jak powstaje film.

Wymieniacie etapy pracy nad filmem:

-pomysł

-scenariusz

-scenopis

-wybór aktorów

-dobór muzyki, rekwizytów, przygotowanie scenografii i kostiumów

-nagranie

-montaż

-edycja.

Nasze pomysły na klip reklamowy. Piszemy scenariusze filmu.

Cały zespół

30.09.2014

Laptopy-program Word

Zamieniacie pomysły na scenariusze filmowe. Uwzględniacie poszczególne elementy tworzące film (aktorzy, kostiumy, scenografia, muzyka, rekwizyty).

 Prezentacja scenariuszy.

Cały zespół(grupy)

7.10.2014

laptop i rzutnik multimedialny

Czytacie swoje scenariusze.

Nagrywamy klipy reklamowe.

Cały zespół

21.10.2014

kamera

Wchodzicie w role aktorów , występujecie w klipie reklamowym. Przygotowujecie scenografię i rekwizyty.

Nagrywacie klip i montujecie go.

Chwalimy się naszą pracą i zdobytymi umiejętnościami

Cały zespół

28.10.2014

04.11.2014

18.11.2014

laptop i rzutnik multimedialny

-opublikowanie klipu reklamowego,

zgłoszenie filmu na konkurs filmowy ,,Kulinarni odkrywcy’’ organizowany przez TESCO i opublikowanie go : link do strony

http://tescodlaszkol.pl?film=911

-akcja informacyjno-promocyjna na łamach gazetki szkolnej  :gazetka osiemnastki.jimdo.com oraz przygotowanie w szkole wystawy  dotyczącej prac nad filmem

Pamiętacie o zgodzie rodziców na wykorzystanie waszego wizerunku w filmie.

Skip to content