Techniki efektywnego uczenia się

Zajęcia z zakresu technik efektywnego uczenia się mają na celu wyrobienie w uczniach maksymalnej zdolności do przyswajania potrzebnej wiedzy, a także rozwijania umiejętności prawidłowego jej wykorzystania w określonym czasie. Powyższe zajęcia realizowane są poprzez techniki szybkiego czytania ze zrozumieniem tekstu, techniki pamięciowe, ćwiczenia usprawniające koncentrację, naukę notowania tzw. Mapy myśli, techniki motywacyjne, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem. Łącznie zrealizowanych zostanie 360h, po 30h na jedną grupę.

Skip to content