Świat matematyki i przyrody

Zajęcia z zakresu j. angielskiego lub nauk matematyczno-przyrodniczych realizowane będą na zasadzie dobrowolności i wyboru jednego z dwóch modułów. Łącznie zrealizowanych zostanie 720h w ramach dwóch edycji na dwa bloki tematyczne.

Język angielski odbywa się w nowej multimedialnej pracowni językowej, z wykorzystaniem zakupionych interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu „Zainspiruj umysł”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świat matematyki i przyrody to zajęcia nazywane „eksperymentami”, gdyż realizowane są przez wykonywanie szeregu ciekawych doświadczeń z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Na zajęciach wykorzystywane są zakupione pomoce interaktywne i innowacyjne pomoce dydaktyczne.

Skip to content