Pracownia językowa

W ramach projektu „Zainspiruj umysł” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiona została multimedialna pracowania językowa, która umożliwia indywidualną i grupową pracę z uczniami.

Pracownia posiada 24 stanowiska wyposażone w słuchawki i mikrofony. Uczniowie za ich pośrednictwem prowadzą ze sobą rozmowy. Nauczyciel za pomocą automatycznego sterowania ma możliwość pracy z jednym lub grupą uczniów. Również uczniowie mogą się pomiędzy sobą porozumiewać dzięki nowoczesnemu sprzętowi. Pracownia umożliwia łączenie uczniów w pary i wykonywanie zadań w różnych konfiguracjach. Dzięki pracowni uczniowie mają możliwość zwiększania swoich umiejętności słuchania i mówienia w obcym języku. Pracownia umożliwia przełamywanie barier językowych.

Skip to content