Język angielski

Zajęcia z zakresu j. angielskiego lub nauk matematyczno-przyrodniczych realizowane będą na zasadzie dobrowolności i wyboru jednego z dwóch modułów. Łącznie zrealizowanych zostanie 720h w ramach dwóch edycji na dwa bloki tematyczne.

Język angielski odbywa się w nowej multimedialnej pracowni językowej, z wykorzystaniem zakupionych interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu „Zainspiruj umysł”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content