Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe skierowane jest do uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie, którzy są uczestnikami projektu „Zainspiruj umysł”. Łącznie odbędą się 224h, podczas których doradca zawodowy indywidualnie spotka się z uczniami, sprawdzając predyspozycje i zainteresowania każdego ucznia oraz przedstawi mu ofertę olsztyńskich gimnazjów.

Skip to content