Organizacja zdalnego nauczania od poniedziałku 9 listopada

Od poniedziałku 9 listopada do 29 listopada klasy od I do VIII pracują w formie zdalnej.

KLASY IV – VIII: pracują tak, jak do tej pory, wg dotychczasowych zasad.

Uwaga: konkursy przedmiotowe Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty odbędą się w planowanym terminie na terenie szkoły.

KLASY I – III:

 1. Lekcje i zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej zgodnie
  z dotychczasowym planem lekcji
  .
 2. Sprzęt komputerowy nie będzie użyczany. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, będzie zorganizowane nauczanie zdalne w szkole
  (z wykorzystaniem komputerów). TAKIE SĄ WYTYCZNE MEN. W związku z powyższym bardzo proszę o informację od Rodziców, czy będą dzieci, które skorzystają z takiej formy nauki. Powyższą informację proszę przekazać do piątku 6 listopada do godz. 13.00 do sekretariatu szkoły poprzez dziennik elektroniczny Librus, podając imię i nazwisko oraz klasę dziecka, które będzie korzystać z nauki zdalnej w szkole (proszę nie przekazywać informacji negatywnych, informację przekazują tylko ci Rodzice, których dzieci z podanych wyżej przyczyn będą przychodzić do szkoły). Z takiej formy mogą korzystać dzieci nie objęte kwarantanną ani izolacją domową.
 3. Dla dzieci, które będą korzystać z nauki zdalnej na terenie szkoły, będzie zorganizowana opieka świetlicowa na dotychczasowych zasadach.
 4. W przypadku ucznia będącego dzieckiem rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19 (lekarze, pielęgniarki, policja itp.), zajęcia zdalne na terenie szkoły oraz opieka świetlicowa zostaną zorganizowane niezależnie od warunków domowych bądź posiadanego sprzętu – na życzenie rodzica (w tym przypadku również prosimy o informację, kto z uprawnionych rodziców jest zainteresowany taką formą nauki zdalnej dziecka – do piątku 6 listopada do godz. 13.00 proszę o przesłanie informacji do sekretariatu szkoły poprzez Librus, podając imię i nazwisko dziecka oraz klasę).
 5. Obiady nie będą gotowane. Dzieci, które będą przychodziły do szkoły na nauczanie zdalne, muszą być zaopatrzone we własne kanapki i picie (uwaga: w przypadku zebrania się grupy uczniów powyżej 20 osób będzie możliwość gotowania obiadów).

Konsultacje będą odbywać się po indywidualnym ustaleniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. Dokument dotyczący konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły (sp18.olsztyn.eu).

Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej. Kontakt z pedagogiem: 895271565 wew. 29, kontakt z psychologiem: 895271565 wew. 44. Również inni nauczyciele specjaliści (logopeda, rewalidatorzy) będą pracować w formie zdalnej.

Godziny pracy biblioteki szkolnej pozostają bez zmian. Gdyby była potrzeba wypożyczenia lektury szkolnej po godz. 16-tej, należy umówić się telefonicznie z nauczycielem biblioteki: tel. 895271565 wew. 33.

Uczniów przebywających na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa (w tym obowiązek  zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych budynku).

Może Ci się również spodoba

Skip to content