Oddział przedszkolny

Godziny zajęć w roku szkolnym 2015/2016:

poniedziałek 7:50-13:00, wtorek 7:50-13:00, środa 7:50-13:55, czwartek 7:50-13:00, piątek 7:50-13:00.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  1. 7:50 – 8:20 schodzenie się dzieci, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe przy muzyce;
  2. 8:20 – 8:35 śniadanie;
  3. 8:35 – 9:30 bloki tematyczne w ramach określonych obszarów edukacyjnych;
  4. 9:30 – 10:00 zabawy dowolne rozwijające aktywność dzieci oraz indywidualna praca z dzieckiem;
  5. 10:00– 10:30 podejmowanie zabaw tematycznych, badawczych i ruchowych;
  6. 10:30 – 10:45 drugie śniadanie;
  7. 10:45 –11:30 kontynuacja ćwiczeń wychowawczo-dydaktycznych, zajęcia manualne plastyczno-edukacyjne;
  8. 11:30 – 12:30 zabawy ruchowe, sportowe na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki lub zajęcia sportowe na sali zabaw;
  9. 12:30 – 13:00 powtórzenie istotnych informacji z dnia, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci.

 

Język angielski: poniedziałek 10:00-10:30, środa 9:00-9:30.
Religia: środa 10:00-10:30, czwartek 10:00-10:30.
Rytmika: piątek 12:15-13:00
Basen: środa 11:45-13:30

Skip to content