Obiady – wrzesień 2022

OPŁATA ZA OBIADY WRZESIEŃ 2022 DLA  UCZNIÓW KLAS I-VIII WYNOSI: 20 x 6,50= 130,00 zŁ

Bank: PKO Bank Polski S.A., nr konta: 03 1020 3541 0000 5602 0291 3325

TERMIN WPŁAT NA OBIADY: DO DNIA 02-09-2022 (DO DNIA 02-09-2022 ZAKSIĘGOWANE NA NASZYM KONCIE); w razie wpłaty w weekend  proszę przesłać potwierdzenie wpłaty na adres mailowy intendent@sp18.olsztyn.pl

W tytule wpłaty należy podać:

  • Miesiąc i rok, na który są wykupione obiady,
  • Imię i nazwisko dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko, np. „Opłata za obiad WRZESIEŃ 2022 r., Jan Nowak, kl. I a”

KOSZT JEDNEGO OBIADU DWUDANIOWEGO 6,50 zł. Wpłata na obiad jest jednocześnie zapisem na obiad (nie wypełnia się żadnych druków).

Możesz również polubić…

Skip to content