Strefa rodzica

Drodzy Rodzice!

Skuteczność i powodzenie terapii logopedycznej Waszego dziecka zależy

w dużej mierze od kontynuowania ćwiczeń w domu.

Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem w domu.

Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Logopeda udzieli również Państwu odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się Rodziców w program terapii pomoże osiągnąć szybszy sukces dzieciom.

Dlatego serdecznie zapraszam Państwa do systematycznego zaglądania

do zeszytu dziecka oraz konsultacji ze mną.

Praca w domu polega głównie na ćwiczeniach przed lustrem narządów
mowy, zwłaszcza języka i warg oraz na powtarzaniu poszczególnych
głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach i tekstach.

Ważną rolę w realizacji dźwięków mowy odgrywa sprawny aparat artykulacyjny. Niestety częstą przyczyną wad wymowy u dzieci jest obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia i żuchwy lub ich niewłaściwe napięcie.

Dziecko, które nie potrafi wykonać precyzyjnych, celowych ruchów narządów mowy nie może wypowiedzieć niektórych głosek. Zamienia je na głoski łatwiejsze artykulacyjnie lub je zniekształca np.: głoski [k], [g] realizuje jako [t], [d], głoskę [r] jako [l], [j].Bardzo ważną umiejętnością jest pionizacja języka (unoszenie końca języka w kierunku przedniej części podniebienia). Ta umiejętność odgrywa znaczącą rolę w procesie połykania oraz przy artykulacji głosek szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż], [l] oraz [r]. Czubek języka powinien dotykać wałka dziąsłowego za górnymi zębami także wtedy, gdy nie mówimy.

Jeżeli chcemy, aby dziecko prawidłowo artykułowało poszczególne głoski należy systematycznie ćwiczyć z naszą pociechą. Niech to będą krótkie, ale codzienne ćwiczenia w formie zabawy.

Skip to content