Informacje

We wrześniu 2013r. został ogłoszony XIV Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny pt. „Łamańce językowe w ulubionym wierszu Juliana Tuwima”.

Prace konkursowe w naszej szkole były zbierane do 29 listopada 2013r. przez logopedę , a następnie przesłane do organizatora –Wydawnictwo Komlogo – producenta oprogramowania logopedycznegocelem wyłonienia zwycięzców i wręczenia nagród.

Na konkurs należało wykonać pracę plastyczną ilustrującą wybraną treść wiersza Juliana Tuwima. Przed wykonaniem prac dzieci były zapoznawane z większością wierszy autora ,a następnie same decydowały o wyborze wiersza celem przełożenia jego treści na kartkę.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-5 uczestniczący

w zajęciach logopedycznych na terenie naszej szkoły:

1.Masłowska Karolina (kl.1b) 6. Dziewulski Dawid (kl. 2b) 11.Derbin Mateusz (kl.5c)
2.Kitewski Bartosz (kl.2a) 7. Jońca Zuzanna (kl.2b)
3.Warywoda Kacper (kl.2a) 8. Wawrzyniak Agata (kl.2b)
4.Wysocki Andrzej (kl.2a) 9. Nikodemczyk Maria (kl.3a)
5.Normantowicz Marek (kl.2b) 10. Kowalczyk Aleksy (kl. 5b)

Wszystkim uczestnikom gratuluję i bardzo dziękuję za udział w konkursie, za pomysłowość w wykonywaniu prac

i wielkie zaangażowanie, aby dzieła plastyczne były najpiękniejsze – logopeda Wanda Karwowska.

alt

W zamian za interesujące zaprezentowanie swoich umiejętności logopedyczno-plastycznych, dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki logopedyczne.

Zachęcam i zapraszam do dalszych edycji

konkursu

alt

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNY

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w naszej szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych: logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.
  • Zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w grupach (logopedyczne 4 osoby),(korekcyjno-kompensacyjne 5 osób). Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w wymiarze 60 minut co 2 tygodnie, czyli 30 minut 1 raz w tygodniu.
  • W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólu głowy, chorób zakaźnych lub innych).
  • Rodzice stosują się do zaleceń logopedy.
  • Dziecko, na każde zajęcia, przynosi zeszyt do ćwiczeń
Skip to content