Konferencja – „Od idei do działania. Miejsce szkoły w organizacji wolontariatu.”

16 stycznia 2020 roku z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie Marzenny Życzko, wychowawczyni kl. VI d Ewy Macioch oraz rodziców klasy VI d z panią Pauliną Paczuską na czele odbyła się konferencja “Od idei do działania. Miejsce szkoły w organizacji wolontariatu”. Jej ideą było propagowanie szeroko rozumianego wolontariatu wśród uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz pokazanie, jak praca na rzecz innych wpływa na rozwój młodego człowieka, że umacnia świadomość bycia potrzebnym. Inicjatywa ma stać się przyczynkiem do włączenia większej liczby uczniów w edukację pozaformalną w formie wolontariatu długofalowego. 

Zaproszeni goście przedstawili główne założenia i idee przyświecające organizacjom, którym przewodzą. Marek Zbytniewski z Federacji Organizacji socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wykładzie Wolontariat – idea, która zmienia świat podkreślił emocjonalny czynnik wolontariatu, zwracając uwagę na jego aspekt społeczny i emocjonalny, a przede wszystkich na rozwój człowieka. 

Monika Hausman – Pniewska z korpusu Solidarności wprowadziła słuchaczy w struktury organizacyjne, pokazując możliwości i kierunki działania, zwróciła uwagę, że  długofalowym celem wolontariatu jest przygotowanie młodych ludzi do dojrzałego życia w społeczeństwie przez uwrażliwienie ich na potrzeby innych.

Tomasz Sztachelski ze Stowarzyszenia Arka skupił się na pracy na terenie miasta i regionu, ilustrując działalność miejscowych fundacji i stowarzyszeń licznymi przykładami akcji charytatywnych, które stanowią otwartą przestrzeń do działania, także dla uczniów szkoły podstawowej.

Głos zabrała także Aleksandra Horoszko, Radna Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, zwracając uwagę na potrzebę włączania jej rówieśników w akcje niosące pomoc.

Uroczystość uświetnił spektakl Szatnia Teatru Przebudzeni z Ostródy, którego działalność jest wspierana przez wolontariuszy. Młodzież, rodzice i nauczyciele mieli niepowtarzalną okazję do rozmowy z niepełnosprawnymi aktorami, wolontariuszami, docenienia wysokiego poziomu przedstawienia oraz doświadczenia, że otaczający ją świat może nie mieć barier. 

Wolontariat szkolny daje młodzieży wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju. Zapewnia satysfakcję płynącą z niesienia pomocy innym, pomaga odkrywać sens życia, zaspokaja potrzebę przynależności do grupy, umacnia świadomość bycia potrzebnym oraz kształtuje odpowiedzialną postawę życiową.

Może Ci się również spodoba

Skip to content