Egzamin

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin składa się z trzech części:

  1. Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego.
  2. Część matematyczna z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki.
  3. Język obcy nowożytny.

Termin główny egzaminu w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa): z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00, z zakresu języka polskiego – godz. 11.00.
  2. Część matematyczno – przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek): z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00, z zakresu matematyki – godz. 11.00.
  3. Język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek): na poziomie podstawowym – godz. 9.00, na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00.

Termin dodatkowy egzaminu w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek): z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00, z zakresu języka polskiego – godz. 11.00.
  2. Część matematyczno – przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek): z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00, z zakresu matematyki – godz. 11.00.
  3. Język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa): na poziomie podstawowym – godz. 9.00, na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00.

Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem (nie wykonują rysunków ołówkiem).


Termin ogłoszenia wyników egzaminu: 15 czerwca 2018 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 15 czerwca 2018 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 22 czerwca 2018 r.

O egzaminie (informator CKE)

Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (informator CKE)

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych (informator CKE)

Skip to content