Dziecięcy Telefon Zaufania

Informujemy, że Rzecznik Praw Dziecka, w związku z pogarszającym się stanem psychicznym dzieci i młodzieży związanym z pandemią i wynikającym z niej przymusem izolacji, zainicjował całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko może uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: https://liblink.pl/xsvVTAutJO
W załączeniu list Rzecznika Praw Dziecka dotyczący powyższego tematu.

Dziecięcy Telefon_Zaufania

Może Ci się również spodoba

Skip to content