Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wniosek – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Do wniosku należy dołączyć 3 załączniki, które zawiera uchwała nr XLII/784/17 Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej.

Karta zgłoszenia do świetlicy – wypełniają i składają rodzice, którzy chcą dziecko zapisać w roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej.

Skip to content