Badania lekarskie w klasach sportowych

Przypominamy, że uczniowie uczęszczający do klas sportowych zobowiązani są dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.  Orzeczenie takie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a od marca br również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Prosimy o dopełnienie powyższego obowiązku i dostarczenie aktualnego orzeczenia lekarskiego do sekretariatu szkoły (osoby, które mają dłuższy termin ważności orzeczenia przynoszą nowe zaświadczenie we wskazanym w orzeczeniu terminie). Dotyczy klas: 4a, 5a i 6a. Uwaga: nie dotyczy klasy 1a.

Podczas wizyty u lekarza POZ można powołać się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. z 2019 r. poz. 396).

 

Może Ci się również spodoba

Skip to content