Badania lekarskie uczniów w klasach o profilu sportowym

Przypominamy, że uczniowie, którzy będą od września uczęszczać do klas o profilu sportowym (dotyczy klasy 4a, 5a i 6a), powinni dostarczyć do sekretariatu szkoły (pod koniec sierpnia, najpóźniej we wrześniu) zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do uprawiania sportu (brak przeciwwskazań do uczestnictwa w klasie sportowej). Zaświadczenie takie wydaje lekarz medycyny sportowej, może wydać też lekarz rodzinny.

Może Ci się również spodoba

Skip to content